در مطب دکتر - قسمت ۱  
At the doctor's office    

  سرفه کردن  
To cough    

  کمی سرفه میکنم  
I cough a little.    

  عطسه کردن  
To sneeze    

  زیاد عطسه میکنم  
I sneeze a lot.    

  استفراغ کردن  
To vomit/ To throw up    

  دیشب استفراغ کردم  
I vomited last night / I threw up last night.    

  حالت تهوع داشتن  
To be nauseated    

  معمولاً بعد از غذا حالت تهوع پیدا می کنم  
Usually I get nauseated after I eat.    

  آیا شب ها خروپف می کنید؟  
Do you snore at night?    

  بله زیاد خور و پف میکنم  
I snore a lot at night.    

  بی خوابی  
Insomnia    

  شب ها نمیتوانم راحت بخوابم  
I can't sleep properly at night.    

  خون  
Blood    

  ادرار کردن  
To urinate    

  در ادرارم لکه های خون است  
There is blood in my urine.    

  مدفوع کردن  
To defecate    

  خیلی کم مدفوع میکنم  
I don't have enough bowel movement.    

  چسب زخم  
Band aid    

  پانسمان برای زخم های کوچک  
Bandage for small wounds    

  مایع ضدعفونی کننده  
Wound-sterilizing solution    

  کیسه یخ  
Ice pack    

  شربت استفراغ آور  
Vomiting syrup    

  داروی ضد تهوع  
Anti-nausea drug    

  قطره چشم  
Eye drops    

  روزی ۳ قطره در چشم  
Eye drops 3 times a day    

  سرنگ  
Syringe    

  برای تزریق دارو به بدن  
To inject medication in the body    

  قرص  
Pills    

  روزی ۳ بار قبل از غذا  
3 times a day before food    

  کپسول  
Capsule    

  روزی ۲ بار بعد از غذا  
2 times a day after food    

  کرم  
Cream    

  كرم‌ ضد چروك برای صورت  
anti wrinkle cream for face    

  ضد اسهال  
Anti-diarrhea    

  دماسنج  
Thermometer    

  دماسنج در زیر زبان یا زیر بغل  
Thermometer under tongue or armpit    

  کیسه خون  
Blood pack    

  گوشی طبی پزشکی  
Stethoscope    

  شنیدن صداهای داخلی و ضعیف بدن  
To hear weak sounds inside the body    

  ماسک طبی  
Medical Mask / Surgical Mask    

  بسته ماسک طبی (صورت) ده تایی  
10pcs Packs of medical masks    

  جعبه کمکهای اولیه  
First Aid Kit    

  صابون ضد باکتری  
Antibacterial Soap    

  مایع سفید کننده  
Liquid detergent    

  دستگاه فشار خون  
Sphygmomanometer    

  اندازه‌گیری فشارخون  
Blood pressure    

  کیف پزشکان  
Doctors' bag    

Back